TMJ Konsult AB

info@tmjkonsult.se   tel 08-758 53 01

Startsidan ZIMO Modellhus Vagnar

Krois-Modell MK1

Automatkoppel

MK1 animering 288 kB

MK1 är ett automatkoppel som kan styras direkt från en funktionsutgång på en dekoder.

Programmering av Zimo-dekodrar:

Funktionstypen skall sättas till värde 48 i CV 127 (för utgång 3, grön kabel, som regleras av knapp F1) eller CV 128 (utgång 4, brun kabel, knapp F2) .

Tiden som kopplet aktiveras sätts i CV 115 (rekommenderat värde 70 motsvarar 3 sekunder) och det är lämpligt att man använder rangeringsläget på loket när man skall koppla av.

Tekniska data

Stöds av följande Zimo-dekodrar

MX61 fr.o.m. version 16
MX64 fr.o.m. version 3
MX62, MX63, MX66 fr.o.m. version 20.07.2003

Matning från dekoder Två flexibla anslutningsledningar.
Lång ledning: ansluts till den blå plus-polen på dekodern.
Kort ledning: ansluts till använd funktionsutgång
Strömförbrukning 90 mA i max 10 sekunder
Infästning Koppelficka modell NEM 362

Åter prislistan


TMJ Konsult AB @ Copyright 2003-2021