TMJ Konsult AB

info@tmjkonsult.se   tel 08-758 53 01

Startsidan ZIMO Modellhus Vagnar

ZIMO dekoder MX640

MX645 - Ljuddekoder

Dekoder MX645 är avsedd att monteras i modellok skala H0 och överenstämmer med det av NMRA standardiserade DCC protokollet. Dekodern kan således användas med ZIMO men också med andra tillverkare som Lenz, Roco ("digital is cool"), Arnold, LGB, Uhlenbrock, Digitrax o.s.v.
   MX645 passar för alla vanliga likströmsmotorer (även för fabrikat Faulhaber och liknande) med upp till 1,2 A belastning maximalt. PWM period med låg frekvens i skalan 50–150Hz, samt hög frekvens 20 eller 40 kHz för ljudlös drift.
   Förstärkta utgångar, LED-utgångar, 5 V-utgång 200 mA, samt logikfunktionsutgångar.

MX645R

Lika MX645 men med stickpropp, i överenstämmelse med NMRA RP-9.1.1 medium (8-polig).

MX644D

Lika MX645 men med 21-polig anslutningssockel.

Tekniska data med ev. skillnader

Beskrivning MX645
Spårspänning 30 V
Motorutgång kontinuerlig belastning 1,2 A
Motorutgång korttidsbelastning 2 A
"Normala" funktionsutgångar (strålkastare, FA1-FA4) 6 st 0,8 A totalt
5 LED-funtionsutgångar (FA15, FA6-FA9 varje 10 mA
5V-utgång 200 mA
Logiknivåfunktioner 2 st
Total belastning 1,2 A

Ljudminne (ca 4 min vid 22 kHz samplingsfrekvens) 32 Mbit
Samplingsfrekvens 11 eller 22 kHz
per ljudfil
Separata ljudkanaler (ljudutgångar) 5+1 st
Ljudstyrka 3 W Sinus
Högtalarimpedans 4 ohm/2x8 ohm

Temperaturområde -20–100 °C
Dimension (l x b x h mm) 30 x 15 x 4
11 kablar MX640, längd 120 mm
Kabellängd MX645R   70 mm

Åter prislistan

Programmering


TMJ Konsult AB @ Copyright 2003-2021